Jus - rettslære

Søk i Jus - rettslære  
 
Viser 1 til 50 av 164 bøker
<< tilbake 1 2 3 4 neste >>

NrBeskrivelsePris
129990 Børre Knudsen-dommen i Malangen herredsrett
Universitetsforlaget 1982. 67 sider. Omslag. Dommen er gjengitt i sin helhet!
Kr 120,00
119267 Criminal Justice Through The Ages. From divine judgement to modern German legislation
Volume IV of the pubications of the Mediaeval Crime Museum, Rothenburg ob der Tauber. 1981. 324 pages. Softcover. Ex Libris.
Kr 200,00
142440 Den Norske Advokatforening. Håndbok del II. Medlemsliste. 6. Utgave
Oslo 1983.193 sider. Omslag.
Kr 80,00
121322 Den norske civilproces. Femte del. Konkurs og akkordforhandling. Tredje udgave omarbeidet paa grundlag af civilpeocesreformen. Under medvirkning af P.I.Paulsen
1924. 424 sider. Pent skinnbind. Understrekninger. Navn.
Kr 150,00
130137 Domstolene og rettspleien i Norge. En kort oversikt
Utgitt av Justisdepartementet 1955. 86 sider. Omslag.
Kr 70,00
09441 Familiens lovbok. Jus i hverdagslivet I-II
Det Beste1971. I 2 bind.
Kr 150,00
09945
Bilde
Familiens lovbok. Jus i hverdagslivet. 2.utgave. Bind II.
Det Beste 1973. Innbundet. 501 s.
Kr 100,00
142437 Festskrift til Harald Halvorsen på 60-årsdagen 24. juli 1989
1989. 71 sider. Omslag.
Kr 80,00
54257 Garden skifter eier
1964. 151 s. Originalbind.
Kr 90,00
12298 Grunnloven vår 1814 til 1971. Utgave for selvstudium ved Tønnes Andenæs
1971. Hf.
Kr 60,00
23406 Hus og hjem. Jus for familien. (Arv, skifte, trygder, personvern m.m.)
1985. Gyldendal. 300 s. Innbd. orig. vareomslag.
Kr 150,00
131650 I gode og onde dager... Ekteskapslovgivningen og den kristne etikk. Med godkjent studieplan
Land og Kirke 1979. 164 sider. Omslag. Brett i bakomslag.
Kr 80,00
98898 Jarøy skattelovsamling for inntektsåret 2004 forskuddet 2005
Jacob Jarøy Forlag 2005. Med CD: Rett til kildene 2005:1. Orig. kartongbind. Som ny. 1430 s.
Kr 100,00
149364
Bilde
Kongeriket Norges Grunnlov. Gitt i Riksforsamlingen på Eidsvoll den 17.mai 1814. Som den lyder i dag ifølge de endringer som senere er foretatt
Med forklaringer ved Finnn Jor og illustrasjoner av Jan O. Henriksen. P.F. Steensballes forlag 1978. Nummerert, nr. 628 av 1000 i første opplag. Blank forsatsside er klippet ut. Noe falmet, Innbundet. 120 sider. Gullsnitt
Kr 100,00
59015 Lov og rett for forbrukeren
1997. 2. opplag. 233 s. Originalbind.
Kr 80,00
24279 Love, Anordninger, Tractater, Resolutioner, Kundgjølelser, Departementsskrivelser, Circulærer m.m. for Kongeriget Norge i Tidsrummet fra 1814 - 1848.
Uttogsviis udgifne af Julius August S. Schmidt. 1ste Bind 1814-1831. Chri.a 1849. Litt slitt skinnb.
Kr 200,00
165213
Bilde
Lovgivning vedrørende den norske kontinentalsokkel
Det kgl. dep for industri og håndverk, Oslo januar 1973. 4. utgave. Heftet. 159 sider. Med uoffisiell engelsk oversettelse
Kr 80,00
142218 Makten og paragrafene. Dokumentasjon av kapitalistisk klassejustis
Utgitt av Bevegelsen mot klassejustis i Norge. 1969. 48 sider. Omslag. Navn og liten flekk.
Kr 80,00
146308
Bilde
Norges Lover 1682 - 1969
Grøndahl & søns boktrykkeri 1970. Rødt kunstskinnsbind. 2691 sider. Litt slitt i kantene
Kr 190,00
35183 Norsk Lovtidend 2nen avdeling. Samling av lover, resolusjoner m.v. 1969 I-II
I 2 skinnbind.
Kr 200,00
35184 Norsk Lovtidend 2nen avdeling. Samling av lover, resolusjoner m.v. 1969 I-II
I 2 skinnbind.
Kr 200,00
86665 Prov. anordninger, kgl. res. m.v. 1940-1945
Innbundet. Utgitt av det Kgl. justis- og Politidepartement, p.t. London 1945. 281 sider.
Kr 150,00
119767 Sveriges Rikes Lag, gillad och antagen på Riksdagen år 1734, med tillägg af de stadganden, som utkommit till den 1 april 1874 jemte bihang, innehåldande vidlytigare författningare, hvilke icke kunnat i lagboken införas
Femte upplagan. Stockholm 1874. 721 sider. Skinnryggbind. Sprekker i falsene. Litt skadd ved kapitelene. Fra Magnussens bokbinder på Hamar.
Kr 350,00
129096 Tinglysingsavgjørelser 1955-78. Utarbeidet av Justisdepartementet
Universitetsforlaget 1979. 494 sider. Burgunder kunstskinnbind. Lite stempel.
Kr 300,00
126639 Adeler, ArnoldDe vigtigste norske handelslove siden 1880. Forsynede med endel henvisninger
2det oplag 1915. 216 sider. Kartongbind med sjirtingrygg. Liten flekk.
Kr 80,00
115481 Andenæs, Johs.Innføring i rettsstudiet
Grøndahl Dreyer, Oslo, 3. utg., 2. oppl. 1979. Orig. kartongbind. Pen. Navn. 174 s.
Kr 80,00
115327
Bilde
Andenæs, Johs.Statsforfatningen i Norge
Tano, Oslo, 7. utg., 3. oppl. 1994. Innbundet. 560 s. Lett falmet, flekk i snittet, ellers pent brukt
Kr 150,00
86820 Andenæs, Johs.Straffeprosessen i første instans
Innbundet. Vareomslag. Oslo 1977. 3. opplag. 452 sider. Mange understrekninger.
Kr 90,00
117566 Andenæs, Kristian og Leif Oscar Olsen (red.)Sosialrett
Tano, Oslo, 4. utg. 1993. Orig. kartongbind. Lett falmet, litt slitt i kanter. 645 s.
Kr 150,00
147522 Andersen, KristenErstatningsrett
Grundt Tanum 1959. 395 sider. Sjirtingbind. Navn.
Kr 100,00
09387 Andersen, KristenKjøpsrett
2.oppl. 1965. Ib. Forsatsbl. utrevet. Understr. og notater.
Kr 100,00
05578 Andersen, OskarLovgivningen om umyndige, vergemaal og formyndervæsen med skriveler, cirkulærer m.m.
1911. Ib. Rifter på ryggen. Navn.
Kr 150,00
93051 Apenes, Christian B.Mennesker og jurister
Cappelen, Oslo, 2. oppl. 1967. Illustrert av Paul Lorck Eidem. Orig. kartongbind m/vareomslag. Lett falmet, ellers pen. 142 s.
Kr 100,00
105898 Apenes, Christian B.Mennesker og jurister
Cappelen, Oslo 1967. Illustrasjoner: Paul Lorcj Eidem. Orig. kartongbind. Lett falmet, ellers pen. 142 s.
Kr 100,00
05564 Arnholm, Carl Jacob, og Peter LødrupFamilieretten
1976. 299 s. Ib. Mye understr. og kommentarer fra flittig student.
Kr 150,00
05500 Arnholm, Carl Jacob.Lærebok i familierett
1936. Ib.
Kr 200,00
133902 Arnkværn, Betten (red.)Jus i hverdagen
Gyldendal. 2. reviderte utgave 1996. 286 sider. Kartongbind.
Kr 100,00
77325 Aubert, Otto B.A. (udgivet af)Norsk Lovsamling for Folk paa Landet, indeholdende Love, Forordninger, Deparements-Skrivelser m.m. indtil Aaret 1882
Tredie forøgede Udgave. Kristiania 1883. 924 sider. Noe slitt skinnbind. med ryggetikett. Navn o.l. på friblad bortrevet.
Kr 450,00
136762 Augdahl, Per og Hans Fredrik MarthinussenJuridisk formularbok
Gyldendal 1956. 162 sider. Kartongbind med sjirtingrygg. Et par stempler.
Kr 80,00
124406 Austenå, Torgeir / Øvstedal, SverreJordskifteloven - Kommentarutgave
Innbundet. Oslo 1994. 2. utgave. 352 sider. Meget pen.
Kr 200,00
05632 Bech, StianKonkurslovgivningen med kommentar og domsuddrag samt skrivelser og cirkulærer
1906. 471 s. Skinnb.
Kr 300,00
125194 Bendow, Peter - tekst og tegning avOmkring rettens skranke
1943. 161 sider. Kartongbind. Vareomslag.
Kr 120,00
129091 Bjerke, Hans Kristian og Erik Keiserud - med kommentarer avStraffeprosessloven. Lov 22. mai 1981 nr. om rettergangsmåten i straffesaker med senere endringer. Bind II
Tano 1986. 541 sider. Kartongbind. Mange stempler fra sorenskriverembete.
Kr 100,00
50843
Ny
Bjorvatn, Øyvind (red.)800 år i folkets tjeneste. Lensmenn i Holt og politi i Tvedestrand
Utgitt av Historielaget for Dypvåg, Holt og Tvedestrand i samarbeid med Tvedstrand Lensmannskontor 2005. 96 sider. Innbundet.
Kr 150,00
111974 Bolstad, Tove M.Bondekvinne - liv og lov
Landbruksforlaget, Oslo 1991. Orig. kartongbind. Lett falmet, ellers pen. 160 s.
Kr 100,00
76175 Borum, O.A.Dansk Lovsamling 1665-1930 I-V + 1932, 1933, 1949, 1941
1930. 1932-1941. Bind I-V i originale mørkebrune skinnbind. 1932-33 i lysere brune skinnbind. 1940-41 i svarte (!) skinnbind. Et fint sett.
Kr 1 500,00
61245 Bratholm, Anders (red.)Barnerett
1983. 188 s. Originalt omslag. Understrekninger med markørpenn i teksten.
Kr 60,00
90888 Brudvik, Arthur J.Skatterett for næringsdrivende
Cappelen Akademisk Forlag, Oslo, 19. utg. 1996. Orig. pappbind. Som ny. 728 s.
Kr 100,00
25020 Brøgger, Kr. Fr.Loven i praksis. Juridisk-økonomisk opslagsverk for hvermann
1934. Solid skinnb. Stempel.
Kr 100,00
17146 Bråthen, Tore (red.)Husadvokaten 1-3
Ill. av Jan O. Henriksen.1987. Innb.
Kr 250,00
<< tilbake neste >>

SØK ETTER BOK