Jus - rettslære

Søk i Jus - rettslære  
 
Viser 1 til 50 av 177 bøker
<< tilbake 1 2 3 4 neste >>

NrBeskrivelsePris
136718 Almindelig norsk Lovsamling for Tidsrummet 1892-1896 -i udtog og med Henvisninger udgivet af Otto Mejlænder
Det norske Aktieforlag 1900. 652 sider. Slitt kartongbind med skinn rygg og hjørner. Fire opphøyde ryggband. To svarte ryggetiketter. Navn på tittelside. Noen sider med understrekninger.
Kr 150,00
129990 Børre Knudsen-dommen i Malangen herredsrett
Universitetsforlaget 1982. 67 sider. Omslag. Dommen er gjengitt i sin helhet!
Kr 120,00
128436
Bilde
Børre Knudsen. Dommen i Malangen herredsrett
Universitetsforlaget, 1982, heftet, dommen i sin helhet, pent brukt, 67 sider
Kr 120,00
119267 Criminal Justice Through The Ages. From divine judgement to modern German legislation
Volume IV of the pubications of the Mediaeval Crime Museum, Rothenburg ob der Tauber. 1981. 324 pages. Softcover. Ex Libris.
Kr 200,00
142440 Den Norske Advokatforening. Håndbok del II. Medlemsliste. 6. Utgave
Oslo 1983.193 sider. Omslag.
Kr 80,00
121322 Den norske civilproces. Femte del. Konkurs og akkordforhandling. Tredje udgave omarbeidet paa grundlag af civilpeocesreformen. Under medvirkning af P.I.Paulsen
1924. 424 sider. Pent skinnbind. Understrekninger. Navn.
Kr 150,00
130137 Domstolene og rettspleien i Norge. En kort oversikt
Utgitt av Justisdepartementet 1955. 86 sider. Omslag.
Kr 70,00
09441 Familiens lovbok. Jus i hverdagslivet I-II
Det Beste1971. I 2 bind.
Kr 150,00
09945
Bilde
Familiens lovbok. Jus i hverdagslivet. 2.utgave. Bind II.
Det Beste 1973. Innbundet. 501 s.
Kr 100,00
142437 Festskrift til Harald Halvorsen på 60-årsdagen 24. juli 1989
1989. 71 sider. Omslag.
Kr 80,00
54257 Garden skifter eier
1964. 151 s. Originalbind.
Kr 90,00
12298 Grunnloven vår 1814 til 1971. Utgave for selvstudium ved Tønnes Andenæs
1971. Hf.
Kr 60,00
23406 Hus og hjem. Jus for familien. (Arv, skifte, trygder, personvern m.m.)
1985. Gyldendal. 300 s. Innbd. orig. vareomslag.
Kr 150,00
131650 I gode og onde dager... Ekteskapslovgivningen og den kristne etikk. Med godkjent studieplan
Land og Kirke 1979. 164 sider. Omslag. Brett i bakomslag.
Kr 80,00
98898 Jarøy skattelovsamling for inntektsåret 2004 forskuddet 2005
Jacob Jarøy Forlag 2005. Med CD: Rett til kildene 2005:1. Orig. kartongbind. Som ny. 1430 s.
Kr 100,00
113220 Juridiske eksamensoppgaver - Universitetet i Oslo
Heftet. Oslo 1971. 7. reviderte utgave 1985. Universitetsforlaget. 617 sider. Pen.
Kr 120,00
149364
Bilde
Kongeriket Norges Grunnlov. Gitt i Riksforsamlingen på Eidsvoll den 17.mai 1814. Som den lyder i dag ifølge de endringer som senere er foretatt
Med forklaringer ved Finnn Jor og illustrasjoner av Jan O. Henriksen. P.F. Steensballes forlag 1978. Nummerert, nr. 628 av 1000 i første opplag. Blank forsatsside er klippet ut. Noe falmet, Innbundet. 120 sider. Gullsnitt
Kr 100,00
152269
Bilde
Kongeriket Norges Grunnlov. Gitt i Riksforsamlingen på Eidsvoll den 17.mai 1814. Som den lyder i dag ifølge de endringer som senere er foretatt
Steensballe. Folkeutgave. 1978. Innbundet. 120 s. Utgått bibliotekeksemplar. Stempler og lånelomme. Lett falmet ellers pen.
Kr 75,00
59015 Lov og rett for forbrukeren
1997. 2. opplag. 233 s. Originalbind.
Kr 80,00
24279 Love, Anordninger, Tractater, Resolutioner, Kundgjølelser, Departementsskrivelser, Circulærer m.m. for Kongeriget Norge i Tidsrummet fra 1814 - 1848.
Uttogsviis udgifne af Julius August S. Schmidt. 1ste Bind 1814-1831. Chri.a 1849. Litt slitt skinnb.
Kr 200,00
142218 Makten og paragrafene. Dokumentasjon av kapitalistisk klassejustis
Utgitt av Bevegelsen mot klassejustis i Norge. 1969. 48 sider. Omslag. Navn og liten flekk.
Kr 80,00
44658
Bilde
Norges lover 1685-1993
Innbundet. 3235 sider. Noe bulket i ryggen, ellers pen
Kr 230,00
35183 Norsk Lovtidend 2nen avdeling. Samling av lover, resolusjoner m.v. 1969 I-II
I 2 skinnbind.
Kr 200,00
35184 Norsk Lovtidend 2nen avdeling. Samling av lover, resolusjoner m.v. 1969 I-II
I 2 skinnbind.
Kr 200,00
67435 Norsk Lovtidende. 2den Afdeling . Samling af Love, Resolutioner m.m. Udgiven efter offentlig Foranstaltning 1888, 1889, 1890, 1892, 18893
Slitte samtidige skinnbind.
Kr 350,00
86665 Prov. anordninger, kgl. res. m.v. 1940-1945
Innbundet. Utgitt av det Kgl. justis- og Politidepartement, p.t. London 1945. 281 sider.
Kr 150,00
119767 Sveriges Rikes Lag, gillad och antagen på Riksdagen år 1734, med tillägg af de stadganden, som utkommit till den 1 april 1874 jemte bihang, innehåldande vidlytigare författningare, hvilke icke kunnat i lagboken införas
Femte upplagan. Stockholm 1874. 721 sider. Skinnryggbind. Sprekker i falsene. Litt skadd ved kapitelene. Fra Magnussens bokbinder på Hamar.
Kr 350,00
126796 Søndre Østerdalens grundlovsforening. Innbydelse til møte på hotel st. Olaf. 1-sides trykk - Love for nordre Østerdalens Grundlovsforening, 4 små sider
Begge uten årstall.
Kr 100,00
129096 Tinglysingsavgjørelser 1955-78. Utarbeidet av Justisdepartementet
Universitetsforlaget 1979. 494 sider. Burgunder kunstskinnbind. Lite stempel.
Kr 300,00
126639 Adeler, ArnoldDe vigtigste norske handelslove siden 1880. Forsynede med endel henvisninger
2det oplag 1915. 216 sider. Kartongbind med sjirtingrygg. Liten flekk.
Kr 80,00
115481 Andenæs, Johs.Innføring i rettsstudiet
Grøndahl Dreyer, Oslo, 3. utg., 2. oppl. 1979. Orig. kartongbind. Pen. Navn. 174 s.
Kr 80,00
115327
Bilde
Andenæs, Johs.Statsforfatningen i Norge
Tano, Oslo, 7. utg., 3. oppl. 1994. Innbundet. 560 s. Lett falmet, flekk i snittet, ellers pent brukt
Kr 150,00
86820 Andenæs, Johs.Straffeprosessen i første instans
Innbundet. Vareomslag. Oslo 1977. 3. opplag. 452 sider. Mange understrekninger.
Kr 90,00
117566 Andenæs, Kristian og Leif Oscar Olsen (red.)Sosialrett
Tano, Oslo, 4. utg. 1993. Orig. kartongbind. Lett falmet, litt slitt i kanter. 645 s.
Kr 150,00
147522 Andersen, KristenErstatningsrett
Grundt Tanum 1959. 395 sider. Sjirtingbind. Navn.
Kr 100,00
09387 Andersen, KristenKjøpsrett
2.oppl. 1965. Ib. Forsatsbl. utrevet. Understr. og notater.
Kr 100,00
05578 Andersen, OskarLovgivningen om umyndige, vergemaal og formyndervæsen med skriveler, cirkulærer m.m.
1911. Ib. Rifter på ryggen. Navn.
Kr 150,00
93051 Apenes, Christian B.Mennesker og jurister
Cappelen, Oslo, 2. oppl. 1967. Illustrert av Paul Lorck Eidem. Orig. kartongbind m/vareomslag. Lett falmet, ellers pen. 142 s.
Kr 100,00
105898 Apenes, Christian B.Mennesker og jurister
Cappelen, Oslo 1967. Illustrasjoner: Paul Lorcj Eidem. Orig. kartongbind. Lett falmet, ellers pen. 142 s.
Kr 100,00
05564 Arnholm, Carl Jacob, og Peter LødrupFamilieretten
1976. 299 s. Ib. Mye understr. og kommentarer fra flittig student.
Kr 150,00
144127
Bilde
Arnholm, Carl JacobLærebok i avtalerett. 3. opplag
Tanum-Norli 1976. 300 sider. Blått kunstskinnbind.
Kr 100,00
05500 Arnholm, Carl Jacob.Lærebok i familierett
1936. Ib.
Kr 200,00
133902 Arnkværn, Betten (red.)Jus i hverdagen
Gyldendal. 2. reviderte utgave 1996. 286 sider. Kartongbind.
Kr 100,00
77325 Aubert, Otto B.A. (udgivet af)Norsk Lovsamling for Folk paa Landet, indeholdende Love, Forordninger, Deparements-Skrivelser m.m. indtil Aaret 1882
Tredie forøgede Udgave. Kristiania 1883. 924 sider. Noe slitt skinnbind. med ryggetikett. Navn o.l. på friblad bortrevet.
Kr 450,00
136762 Augdahl, Per og Hans Fredrik MarthinussenJuridisk formularbok
Gyldendal 1956. 162 sider. Kartongbind med sjirtingrygg. Et par stempler.
Kr 80,00
05632 Bech, StianKonkurslovgivningen med kommentar og domsuddrag samt skrivelser og cirkulærer
1906. 471 s. Skinnb.
Kr 300,00
125194 Bendow, Peter - tekst og tegning avOmkring rettens skranke
1943. 161 sider. Kartongbind. Vareomslag.
Kr 120,00
152468
Bilde
Benneche, HàkonLensmændene og auktionsvæsenet. En haandbog
Grøndahl & Søns forlag, Kristiania 1907. Innbundet. 94 sider. Navn og skriblerier med blyant på to forsatssider, pluss på tre andre sider inne i boken (uten teksttap).
Kr 130,00
129091 Bjerke, Hans Kristian og Erik Keiserud - med kommentarer avStraffeprosessloven. Lov 22. mai 1981 nr. om rettergangsmåten i straffesaker med senere endringer. Bind II
Tano 1986. 541 sider. Kartongbind. Mange stempler fra sorenskriverembete.
Kr 100,00
50843
Ny
Bjorvatn, Øyvind (red.)800 år i folkets tjeneste. Lensmenn i Holt og politi i Tvedestrand
Utgitt av Historielaget for Dypvåg, Holt og Tvedestrand i samarbeid med Tvedstrand Lensmannskontor 2005. 96 sider. Innbundet.
Kr 150,00
<< tilbake neste >>

SØK ETTER BOK