Jus - rettslære

Søk i Jus - rettslære  
 
Viser 51 til 100 av 174 bøker
<< tilbake 1 2 3 4 neste >>

NrBeskrivelsePris
61245 Bratholm, Anders (red.)Barnerett
1983. 188 s. Originalt omslag. Understrekninger med markørpenn i teksten.
Kr 60,00
90888 Brudvik, Arthur J.Skatterett for næringsdrivende
Cappelen Akademisk Forlag, Oslo, 19. utg. 1996. Orig. pappbind. Som ny. 728 s.
Kr 100,00
25020 Brøgger, Kr. Fr.Loven i praksis. Juridisk-økonomisk opslagsverk for hvermann
1934. Solid skinnb. Stempel.
Kr 100,00
17146 Bråthen, Tore (red.)Husadvokaten 1-3
Ill. av Jan O. Henriksen.1987. Innb.
Kr 250,00
24823 Bråthen, Tore (red.)Husadvokaten 1-3
1987. Innb. Vareomslag.
Kr 300,00
18098 Bødtker, HenningEn advokat forteller
1970.
Kr 80,00
33939 Bødtker, HenningEn advokat forteller
1970. Innb.
Kr 75,00
144272 Bøhn, Anders og Johs. Strenge NæssAvgjørelser av Høyestrett kjæremålsutvalg og forberedende dommer i Høyesterett. Tvistmålsloven
Universitetsforlaget 1989. 507 sider. Kartongbind. Navn.
Kr 200,00
149299
Bilde
Dahl, CarlGrunntrekk i vår forfatningsrett
Elingaards studieskrifter ca 1950. Heftet. 23 sider. Pent brukt
Kr 50,00
146061
Bilde
Dale, Johan T. og Tor Rein LundstenLovsamling 1992-1993 for handel og kontor og allmenne fag.
Universitetsforlaget 1992. Innbundet. Merkelapper limt på sidekantene. Understrekinger. 572 sider.
Kr 100,00
149298
Bilde
Didriksen, JanLovgivning og organisasjoner på arbeidslivets område
Elingaards studieskrifter. Uten år, men etter 1947; Hovedavtale av 1947 er gjengitt. Heftet. 31 sider. Usprettet(=lite lest), kan sprettes med kniv e.l.
Kr 80,00
147582 Dybwad, VilhelmRetten er satt. Tegninger av Olaf Gulbransson
Gyldendal 1937. 148 sider. Sjirtingbind. Ubetydelig skadd. Navn.
Kr 100,00
146359
Bilde
Dyrendahl, GuriRettigheter for funksjonshemmede
Universitetsforlaget 1984. omslag. 309 sider. Pen.
Kr 100,00
141791 Eckhoff, Torstein - Birger Stuevold Lassen - Kai Krüger - Helge Kvamme - Ole Lund og Helge Thue (ved)Gyldendals bok om lov og rett
1974. 343 sider. Kartongbind.
Kr 130,00
60371 Eckhoff, TorsteinForvaltningsrett
Tanum-Norli, Oslo, 2. utg. 2. oppl. 1984. Orig. kartongbind. Liten flekk, ellers ubetydelig slitt. Navn. 671 s.
Kr 100,00
90860 Eckhoff, TorsteinForvaltningsrett
Tanum-Norli, Oslo, 2. oppl. 1980. Orig. kartongbind. Lett falmet, ellers pen. 667 s.
Kr 100,00
127939 Eide, Tord - Lars Swanstrøm - Ola Viken (red.)Stud. Jur. 50 år. Jubileumsskrift
1986. 200 sider. Omslag. Navnelapp på baksiden av omslaget.
Kr 80,00
130364 Fagerholm, Per Hj.Yrkes- och arbetslagstiftning A
NKI-skolan. Stockholm uten utgiverår.Upaginert. Originalt granitolbind.
Kr 80,00
136763 Falkanger, ThorTingsrett
Universitetsforlaget. 4. utgave 1993. 654 sider. Kartongbind. Et legg er løst. Et par stempler.
Kr 150,00
134266
Bilde
Fleischer, Carl AugustStrandloven
1972.. 212 sider. Kartongbind med sjirtingrygg. Tillegg.
Kr 100,00
36181 Fliflet, ArneStudiebok i statsforfatningsrett
Heftet. Universitetsforlaget 3 utgave 1989. 358 sider. Understrekninger i teksten.
Kr 100,00
55420 Frihagen, ArvidForvaltningsrett i hovedtrekk
1978. 285 s. Originalbind.
Kr 70,00
136710 Færden, And. - assessor i Kristiania ByretPraktisk juridisk formularbog
Damm 1906. 669 sider. Kartongbind med skinn rygg og hjørner. Noe slitt. Navn og eierstempel
Kr 150,00
05565 Færden, And.Praktisk juridisk formularbok
Tredje omarb. utg. 1927. 756 s. Skinnryggb.
Kr 300,00
67509 Færden, And.Praktisk juridisk Forrmularbog
Kri.a 1906. 670 sider. Solid skinnbind. Navn o.l. på smusstittelside utklipt.
Kr 200,00
121340 Gjelsvik, NikolausJuridisk ordliste. Med ei utgreiding um den juridiske stilen
1929. 129 sider. Marmorert kartongbind med sjirtingrygg.
Kr 200,00
101698 Gjerdrum, A.Utsikt over Den nye civilprosess
Cammermeyers Boghandel, Oslo 1927. Orig. sjirtingbind. Lett falmet, flekker utvendig. Navn og understrekninger. 267 s.
Kr 80,00
92916 Gjerdrum, OleLærebok i spesiallover
Aas & Wahl, Oslo 1971. Orig. pappbind. Ubetydelig slitt. 158 s.
Kr 60,00
05631 Grundt, TheodorLærebok i norsk forsikringsrett. Forelesninger over forsikringsrettens alminnelige del
1939. Ib* Understr. i teksten.
Kr 200,00
06259 Gulbransen, EgilFamilien og loven
1975. 160 s. Ib.
Kr 75,00
90861 Gundersen, Fridtjof Frank og Bernitz, UlfNorsk og internasjonal markedsrett
Fr. Fr. Gundersen og Marknadsrättsförlaget AB 1977. Orig. kunstskinnbind. Meget pen. Noen understrekninger. Navn. 617 s.
Kr 150,00
90807 Gundersen, Fridtjof Frank og Brudvik, Arthur J.Privatrett for økonomer
Fr. Fr. Gundersen, Oslo 1982. Orig. pappbind. Noe slitt. Understrekninger. Navn. 222 s.
Kr 60,00
57874 Gaarder, KarstenForelesninger over kjøp
Aschehoug, Oslo, 3. oppl. 1983. 9. utg. ved Bård Gaarder. Orig. kartongbind. Ubetydelig slitt. Noen understrekninger. 129 s.
Kr 80,00
101695 Hagerup, FrancisDen norske cicilproces, 4. del: Konkurs og akkordforhandling
Aschehoug, Kristiania 1901. Orig. halvskinnbind. Lett falmet, noe slitt i rygg. Navn og understrekninger. 428 s.
Kr 150,00
12204 Hagerup, FrancisFolkerett i fredstid. Efter forfatterens ufullendte manuskript. Fullført og utgitt av Thorvald Boye
1932. 303 s. Hf. Flekkete. Stempel. Understr.
Kr 75,00
120722 Hagerup, FrancisLærebog i straffeprocesret
1921. XIX + 377 sider. Skinn rygg og hjørner. Svart navneetikett på ryggen. En god del understrekninger i teksten.
Kr 250,00
142439 Halvorsen, HaraldAdvokatvirksomhet - betingelser og krav. Ajourført av Morten F. Arnesen
Den norske advokatforening 1997. 240 sider. Brunt sjirtingbind.
Kr 100,00
05560 Harbek, Ole F. (kommentarer)Hotelloven. Lov om hoteller, andre herberger og bevertninger av 25. juni 1935
1936. Ib.
Kr 75,00
62008 Harbek, Ole F.Hotelloven med kommentar
Grøndahl & Søn, Oslo 1936. Orig. sjirtingbind. Noe slitt og falmet, forsatsblad avrevet, ellers pen. 101 s. + tillegg.
Kr 70,00
130451 Harbek, Ole F.Sportelloven.Lov om betaling for rettsforretninger av 18. desember 1959 med kommentarer
Grøndahl 1960.142 sider. Kartongbind med sjirtingrygg. Plastomslag.
Kr 100,00
120776 Hauge, RagnarGjengkriminalitet og ungdomskulturer
2. opplag 1970. U-bok. 183 sider. Omslag. Mange understrekninger.
Kr 80,00
143321
Bilde
Haugestad, ArneI nytt lys. - Begjæring om gjenopptagelse av straffesak nr. 21/1985
Den offentlige påtalemyndighet mot Arne Treholt. Cappelen 1990. Omslag. Upaginert.
Kr 80,00
150278
Bilde
Holmboe, MortenKonfliktrådloven. Kommentarutgave
Universitetsforlaget 1992. Lov om megling i konfliktråd av 15. mars 1991 nr. 3. Pen
Kr 100,00
125204 Holo, LarsFerieloven av 29. april 1988 nr. 21 med kommentarer
2. opplag 1989. 212 sider. Originalt kartongbind.
Kr 100,00
150255
Bilde
Hov, JoFornærmedes stilling i straffeprosessen
Universitetsforlaget 1983. Heftet. 252 sider. Pent brukt
Kr 80,00
144257
Bilde
Hov, JoRettergang i sivile saker
Papinian. 2. utg. 1994. 694 sider. Noe slitt kartongbind. Mye understrekninger.
Kr 250,00
57838 Jarøy, JacobNorsk skattelovsamling for inntektsåret 2001
Jacob Jarøy Forlag. Orig. bind. Lett falmet, ubetydelig slitt. 1318 s.
Kr 100,00
57839 Jarøy, JacobNorsk skattelovsamling for inntektsåret 2002
Jacob Jarøys Forlag. Orig. bind. Som ny. 1310 s.
Kr 80,00
90890 Karlsen, Liv WiborgHar jeg lov til det, da? Hva du har lov og ikke lov til mellom 0 og 18
Aschehoug, Oslo 1997. Illustrasjoner av Øyvind Sang Hansen. Orig. kartongbind. Ubetydelig slitt. 221 s.
Kr 80,00
90964 Kielland, AxelLa oss se på saken
Aschehoug, Oslo 1958. 10. tusen. Fotografier. Orig. kartongbind m/sjirtingrygg. Ubetydelig slitt. 271 s.
Kr 80,00
<< tilbake neste >>

SØK ETTER BOK