Jus - rettslære

Søk i Jus - rettslære  
 
Viser 101 til 150 av 174 bøker
<< tilbake 1 2 3 4 neste >>

NrBeskrivelsePris
68200 Kjønstad, AsbjørnInnføring i trygderett
TANO, Oslo 1990. Orig. kartongbind. Lett falmet, ellers meget pen. Navn. 167 s.
Kr 60,00
64609 Kjønstad, AsbjørnTrygd og erstatning ved personskade
Heftet. 2. opplag 1985. 100 sider.
Kr 60,00
74506 Kleivane, Kjell J. (utgitt for Kjeldeskriftfondet av)Oslo lagtingsprotokoll nr. II-VII 1608 - 1616 + Oppland lagtingsprotokoll I 1611 - 1613
Norsk Historisk Kjeldeskrift-institutt 1987. 709 sider. Originalt kunstskinnbind.
Kr 350,00
92915 Kleveland, ArneLærebok i privatrett for Politiskolen
Fremtidens trykkeri, Drammen 1956. Orig. kartongbind. Lett falmet, ubetydelig slitt. Navn. 126 s.
Kr 60,00
57865 Knudsen, GudmundSelskapsloven. En innføring i lov om ansvarlige selskaper og komandittselskaper
Universitetsforlaget, 2. utg. 1986. Orig. pappbind. Som ny. 112 s.
Kr 60,00
51834 Kobbe, ArneHusleieloven med rettspraksis og kommentar
Grøndahl & Søn, Oslo, 5. utg. 1982. Orig. bind. Ubetydelig slitt. 281 s.
Kr 90,00
115496 Kongshavn, Halvor (red.)Eksamensoppgaver 1. avdeling jus 1975-1991. Universitetet i Oslo
Ad Notam forlag, Oslo, 2. rev. utg. 1991. Med litteraturtips. Orig. omslag. Pen. 125 s.
Kr 70,00
117705 Kongshavn, Halvor (red.)Eksamensoppgaver 2. avdeling jus 1980-1993
Ad Notam Gyldendal, 3. rev. utg. 1994. Utgitt av Universitetet i Oslo. Orig. omslag. Pen. Navn. 108 store sider.
Kr 60,00
44264 Krüger, KaiNorsk kjøpsrett
Innbundet. Oslo 1984. Fjerde opplag. 302 sider+bilag.
Kr 120,00
150656
Bilde
Langfeldt, Sverre Faafeng og Bråthen, ToreLov og rett for næringslivet
UF 12. utgave 2005. Innbundet. 751 sider. Pent brukt
Kr 200,00
150657
Bilde
Langfeldt, Sverre FaafengNæringslivets lovsamling 1687-2005
UF, Oslo 2005. Innbundet. 789 sider. Pent brukt
Kr 200,00
136551
Bilde
Larsen, CharlesEt liv på vrangen
Dreyers forlag 1978. 182 sider. Kartongbind.
Kr 80,00
115487
Bilde
Lassen, Birger Stuevold (red.)Knophs oversikt over Norges rett
Universitetsforlaget, Oslo, 9. utg. 1987. Innbundet. Kunstskinnbind. Lite hakk på forsiden, ellers pen bok. 1163 s.
Kr 200,00
96009 Lifton, David S.Best Evidence. Disguise and Deception in the Assassination of John F. Kennedy
Macmillan, New York 1980. Illustrasjoner. Orig. sjirtingryggbind. Falmet i rygg, ellers pen. 747 s.
Kr 120,00
127118 Lindboe, KnutBarnevernrett
2. utgave 1994. 338 sider. Kartongbind. Understrekninger med tusj på noen sider. Et par små stempler.
Kr 150,00
136767
Bilde
Løchen, Torvald C.Praktisk jus i markedsføringen
6. utgave. Tanum-Norli 1984. 111 sider. Kartongbind. Et par stempler.
Kr 100,00
68140 Lødrup, PeterArverett
Institutt for privatrett, Oslo 1990. Orig. bind. Ubetydelig slitt. Navn. 261 s.
Kr 80,00
150277
Bilde
Lødrup, PeterArverett
Oslo 1990. Innbundet. 258 sider. Noen understrekninger/ kommentarer med blyant, ellers pent brukt
Kr 100,00
127113 Lødrup, PeterErstatningsberegningen ved personskader
2. utgave 1983. 125 sider. Kunstskinnbind. Navn og noen understrekninger.
Kr 100,00
115480 Lødrup, PeterFamilieretten etter Ekteskapsloven av 4. juli 1991 nr. 47
Forfatterens copyright, Oslo 1991. Orig. omslag. Ubetydelig slitt. Navn og sterke understrekninger. 299 s.
Kr 80,00
12165 Lødrup, PeterLærebok i erstatningsrett
2.utg. 1987. 390 s. Innb.
Kr 100,00
132437 Lødrup, PeterLærebok i erstatningsrett
Innbundet. Oslo 1995. 3. opplag. 492 sider. Noen få understrekninger. Pen.
Kr 175,00
129093 Lødrup, PeterLærebok i erstatningsrett 3. utg.
1995. 492 sider. Originalt kunstskinnbind. Lite stempel.
Kr 100,00
132070
Bilde
Lødrup. PeterMateriell skifterett
Innbundet. Oslo 1979. 6. utgave. 270 sider. Pen.
Kr 100,00
141693
Bilde
Markussen, John ArneStaff - fra innsiden
Grøndahl 2. opplag. 1985. 219 sider. Innbundet. Vareomslag. Navnetrekk. Pen
Kr 130,00
05587 Melteig, AndersTvangsfullbyrdelse
1972. 488 s. Ib. Tapet rygg.
Kr 200,00
25760 Michaelis, Johan DavidMosaiske Ret. Oversat af det Tydske efter det andet forbedrede Oplag ved Jacob Wolf. Tredie Dee. Tilligemed et Tillæg, om De Gamles Menneskeoffere af
Kb.havn 1783. 552 s. Noe slitt skinnb. med hull i skinnet på ryggen og skade øverst på ryggen.
Kr 450,00
125245 Mitsem, PålJus i praksis I. Hva du bør vite når du gifter deg
Tegninger av Finn Graff. 1970. 144 sider. Innbundet. Vareomslag.
Kr 80,00
152540
Bilde
Morgenstierne, BredoLærebog i Den norske Statsforfatningsret
Kristiania 1900. Innbundet. Skinnrygg- og hjørner. 752 sider. Slitt i kantene, lite ormehull, mange understrekninger og kommentarer, dog med blyant, lett falmet, navnetrekk, innholdet er ellers i god stand
Kr 255,00
125128 Nordhus, AlfJeg tar saken
Pax 1967. 208 sider. Originalbind. Forfatterhilsen.
Kr 200,00
73490 Nygard, Mons Sandnes (ved)Overhoffrettsdomar I-II (1667-1689)
Utgjeve for Den Rettshistoriske Kommisjon 1981-87. 520 + 660 sider. Originale kunstskinnbind.
Kr 450,00
92508 Nærstad, HenryJordloven med kommentarer
Aschehoug, Oslo 1957. Orig. sjirtingbind. Flekk utvendig, ellers pen. Stempel. 140 s.
Kr 80,00
129100 Olsen, Leif N.Vegtrafikkloven - med kommentarer. Trafikkjuridisk håndbok 1
Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund, 1996. 272 sider. Omslag. Stempel.
Kr 150,00
90613 Overå, Oddvar og Bernt, Jan FridthjofKommuneloven med kommentarer
Kommuneforlaget, Oslo 1993. Orig. kunstskinnbind. Ubetydelig slitt. Stempel. 456 s.
Kr 100,00
16618 Pannier, Karl (utgiver.)Bürgerliches Gesetzbuch für das Deutsche Reich.
u.å (for loverket gjeldende fra 18.8.1896) 22. oppl. Ph. Reclam, Leipzig, 598 s. innbd. (lite format).
Kr 100,00
129300 Paulsen, P.I. - utgit avRetspleielovene. Med henvisninger og sakregister
1927. 529 sider. Lerretsbind. Navn.
Kr 150,00
131489 Paulsen, P.I.Kong Christian den femtes Norske Lov af 15de april 1687. Udgivet med henvisninger
Kristiania 1904. 268 sider. Kartongbind med skinnrygg. Dekorert rygg. Litt slitt. Understrekninger. Navn på friblad.
Kr 250,00
150272
Bilde
Paulsen, P.L. (utgitt efter tiltak av det juridiske fakultet ved)Norsk lovsamling. Annet bind 1901-1915
Grøndahl & Søns boktrykkeri, Oslo 1926. Skinnrygg- og hjørner. Gullskrift på rygg. Del av første tittelside (bit av det høyre hjørnet) er revet ut (pga navn?). Noe falmet, pent eksemplar
Kr 250,00
150273
Bilde
Paulsen, P.L. (utgitt efter tiltak av det juridiske fakultet ved)Norsk lovsamling. Tredje bind 1916-1926. Registre
Grøndahl & Søns boktrykkeri, Oslo 1926. Skinnrygg- og hjørner. Gullskrift på rygg. Del av første tittelside (bit av det høyre hjørnet) er revet ut (pga navn?). En brun/ svart gjennomgående flekk på første og andre tittelside som har klebet sammen sidene trekker ned prisen og verdien. Også noe falmet, ellers pent brukt
Kr 200,00
150256
Bilde
Robberstad, AnneBistandsadvokaten
Universitetsforlaget 1994. Innbundet. 276 sider. Navn er strøket over. Ellers pen
Kr 89,00
149138
Bilde
Robberstad, Knut m. flereRetts-utferd. Ymse stykke um odels- og åsætesrett, vassdragsrett, tingsrett og rettssoge
Det norske Samlaget 1969. Heftet. Pocketutgave. Noe falmet. Navnetrekk
Kr 50,00
00117 Rolfsen, O.H.Juridisk Formularbog, indeholdende REgler og Formularer for de forskjellige Kontrakter, Dokumenter,
Sjette paany omarbeidede og forøgede Udgave ved And. Færden. 1891. 880 s. Skinnryggb. Noen løse sider.
Kr 350,00
58046 Rygg, Ola og Skarpnes, OlufOdelsloven med kommentar
1986. 260 s. Originalbind.
Kr 100,00
115495 Røed, Anne Cathrine og Per Chr. Opsahl (red.)Juridiske eksamensbesvarelser 1. avdeling 1990-1991
Ad Notam Gyldendal 1992. Orig. omslag. Pen. 142 s.
Kr 70,00
96635 Rømcke, FerdinandLov om arbeidervern
Olaf Norlis forlag, Oslo, rev. utg., 10. oppl. 1947. Orig. kartongbind. Noe falmet og slitt, skade i rygg, løs indre fals. 155 s.
Kr 50,00
150279
Bilde
Sandene, Erling og Keiserud, ErikOreigningsloven. Lov 23. oktober 1959 nr. 3 om oreigning av fast eiendom med kommentarer
Tano 2. utgave 1990. Innbundet. 333 sider. Liten flekk på forsiden, ellers pent brukt
Kr 130,00
14444 Saunders, John B.Mozley & Whiteley's Law Dictionary. Ninth ed.
London 1985. 361 s. Hf..
Kr 90,00
09987 Schult, Gidske og HelgeJus uten paragrafer. Dagliglivets rettsregler
1943. Hf.
Kr 70,00
131154 Schulze, E. - Johan L. DitlefsenBygningsloven og byggeforskriftene i praksis. Oppslagsbok. Del I: Bygningsloven med register o.a.
Utvidet og revidert utgave. 1970. 280 sider. Originalt kartongbind.
Kr 100,00
07036
Bilde
Siewers, V.H. og Andreas Mohr (utgivere)Domme og kjendelser ved Kristiania Byret i borgerlige retstrætter. Tredje samling 1901-1905 og fjerde samling 1906-10
1906-1911. I 2 pene skinnbind
Kr 600,00
<< tilbake neste >>

SØK ETTER BOK