Bjerke, Hans Kristian og Erik Keiserud - med kommentarer av

Straffeprosessloven. Lov 22. mai 1981 nr. om rettergangsmåten i straffesaker med senere endringer. Bind II

Tano 1986. 541 sider. Kartongbind. Mange stempler fra sorenskriverembete.

Kr 100,00 
Bestillingsnr129091
EmneJus - rettslære
Brukt / NyBrukt
Registrert dato21.06.2017
<< Tilbake
SØK ETTER BOK