Jordbruk - hagestell - blomster - skogbruk

Søk i Jordbruk - hagestell - blomster - skogbruk  
 
Viser 51 til 100 av 675 bøker
<< tilbake 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 neste >>

NrBeskrivelsePris
133312 Göteborgs Trädgårdsförening. Katalog 1935. Åttiosjuende årgånden
80 sider. Omslag.
Kr 100,00
133313 Göteborgs Trädgårdsförening. Katalog 1936. Åttioottende årgången
80 sider. Omslag.
Kr 100,00
91136 Hagelagsprogram -83 for lagene i Hedmark
Utgitt av Hedmark Fylkeshagelag 1983. Illustrasjoner, annonser. Heftet, 66 s.
Kr 50,00
53825 Hageselskaps dagbok 1989
1989. 159 s. Originalt omslag. Notater i kalendariumet.
Kr 50,00
130204 Handbok for driftsplanlegging 1977
Norges Landbruksøkonomiske Institutt. 1977. 222 sider. Omslag. Navn.
Kr 70,00
78090 Handbok for driftsplanlegging 1999/2000
Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, Oslo 1999. Orig. pappbind. Som ny. 317 s.
Kr 70,00
92374 Hedemarkens melkeleverandørforening. Årsberetning og regnskap
Norsk Skoletidendes boktrykkeri, Hamar. 6 hefter fra årene 1953, 1955, 1957, 1958, 1969 og 1970. Ubetydelig slitt.
Kr 70,00
22865 Hedmark Forsøksring. Melding nr. 40-42. Den lokale forsøksvirksomheten innen Hedmark Forsøksring 1982-84
3 hefter.
Kr 75,00
111915 Hedmark sau- og geitalslag 50 år
Enger A/S, Otta 1998. Fotografier. Orig. kartongbind. Pen. 95 store sider.
Kr 80,00
111915
Bilde
Hedmark sau- og geitalslag 50 år
Enger A/S, Otta 1998. Fotografier. Innbundet. Pen. 95 sider. Hilsen fra "Kjell" inne i boken (styreleder (?))
Kr 90,00
152184 Herba. Tidsskrift for jordbruk og ernæring, natur og kultur. Menneske og dyr
Heftet. 46 sider. Innhold: Menneske og dyr I og II, Hvilket ansvar har vi for våre husdyr?, Antroposofisk veterinærmedisin. En mulighet, Om viviseksjon, Parasitter m.m.
Kr 50,00
154086
Bilde
Hundre år for samfunn og næring. Norges landbrukshøgskole 1897-1997
Utgitt av Norges Landbrukshøgskole/ Landbruksforlaget 1997. Innbundet. Nesten som ny
Kr 130,00
49074 Husdyrforsøksmøter på Norges Landbrukshøgskole, 2 bind
Referat fra møter aug. 1964 og des. 1966. Sekretariat: Kontoret for landbruksforskning. Pappbind. Noe falmet. Bd. 1: 199 s. Bd. 2: 178 s.
Kr 90,00
116680 Håndbok for Bondekvinnelag
Johansen & Nielsens boktrykkeri, Oslo 1933. Ved Kvinnelagsnevnden i Norges Bondelag. Heftet, 55 s. Lett falmet og noe vannskadet.
Kr 60,00
136383 Håndbok i plantekultur 2009. 10. årgang
Norgesfôr 336 små sider. Omslag.
Kr 70,00
120642 Håndbok i vask og desinfeksjon for meieriene. Utgitt av Persil-fabrikken A/S. Oslo - Moss. Landteknikk A/L
Uten utgiverår. 43 sider. Kartongpermer festet med skruer.
Kr 200,00
125899
Bilde
Jord og gjerning 1987. Årbok for Norsk Landbruksmuseum. 1. årgang
Innbundet. 144 sider.
Kr 100,00
125897 Jord og Gjerning 1988. Årbok for Norsk Landbruksmuseum. 2. årgang
144 sider. Kartongbind.
Kr 100,00
130102 Jord og gjerning 1990. Årbok for Norsk Landbrukssmuseum
Landbruksforlaget.128 sider. Kartongbind.
Kr 100,00
130101 Jord og gjerning 1991. Årbok for Norsk Landbruksmuseum
Landbruksforlaget. 126 sider. Kartongbind.
Kr 100,00
09028 Jord og gjerning 1994/95. Årbok for Norsk Landbruksmuseum
1996. Ib.
Kr 90,00
15953
Ny
Jord og gjerning 1994/95. Årbok for Norsk Landbruksmuseum
1996. Innb.
Kr 80,00
114302 Jordbruket i Hedmark 1988-1997
Fylkesmannens Landbruksavdling i Hedmark, en 10-årsmelding. Illustrasjoner. Orig. omslag. Som ny. 136 s.
Kr 80,00
150560
Bilde
Jordbruksstatistikk 1949 (jordbruksareal og husdyrhold m.v.)
Statistisk sentralbyrå 1951. Heftet. 97 sider. Brett på forsiden, liten bak av baksiden mangler, lett falmet
Kr 70,00
62156 Jordbrukstellingen i Norge 1939
Aschehoug, Oslo 1940. Utgitt av Det statistiske sentralbyrå. Tabeller. Orig. pappbind. Noe falmet, ubetydelig slitt. 312 s.
Kr 120,00
114142 Jordbrukstellingen i Norge 20. juni 1949, hefte 1-4
Aschehoug, Oslo 1950. Utgitt av Statistisk Sentralbyrå. Orig. omslag. Lett falmet, slitt i rygg.
Kr 200,00
55765 Kjemisk plantevern
1983. 152 s. Originalt omslag.
Kr 75,00
133606 Kraftoverføringen hos Aktiv oljebadsmaskin med to utvekslinger. Dobbelradet kulelager på krumtappel. Westerås verdenspatent (slåmaskin)
Norsk Separator-Aktieselskap, Oslo. ca 45 x 70 cm. Forsiden i fargetrykk. Baksiden i svart og rødt. På lerret.
Kr 150,00
134430 Landbruksakademikere 1922-74. Utgitt i samarbeid med Norsk Landbruksakademikerforbund og Norges landbrukshøgskole
Landbruksforlaget 1981. 404 sider. Grønt kunstskinnbind. Slitt utvendig: tapet på ryggen og på forsiden. Brett etter trykking.
Kr 200,00
134318
Bilde
Landbruksjournalisten
Utgitt av Agro Silvestris og Norsk Landbruksjouralistlag 2001. 197 sider. Kartongbind. På forsatsen hilsen fra Magnus [Sandberg].
Kr 120,00
92288 Landbruksregnskap. Forretningstilfelle. Bilag til Landbruksregnskap
Norsk Korrespondenceskole, Oslo. U. å . Orig. sjirtingbind. Noe falmet og slitt.
Kr 60,00
107391 Lantbrukets djurbok. Veterinärmedicinsk handbok utarbetad av 46 specialister - redigerad av länsveterinär Inge Lauritzon I-III
Stockholm 1954-56. 510 + 494 + 464 store sider. Originale skinnbind. Topp gullsnitt. Bind II med liten skade øverst ved kapitelene. Ubetydelig slitte.
Kr 950,00
49067 LBR 25 år
Landbruksforlaget 1982. Utgitt av Landbrukets Bygge- og Rasjonaliseringskontor. Fotografier. Omslag: Thorvald Ravn. Orig. pappbind. Ubetydelig slitt. 72 s.
Kr 50,00
103510 Lærebog i bryggeridrift. 2den udgave udgivet af Dansk Brygmester-Forening. Første bind
København 1940. 282 sider. Sjirtingbind. Helsprekk i bakre ytre fals. Ellers i bra stand.
Kr 300,00
77981 Løiten Almenning. En historisk oversikt. Utgitt i anledning av 100 års jubileet 1936
1936. 202 sider. Innbundet. Pent brukt.
Kr 150,00
101106 Meieriposten, nr. 40 1940
Utgitt av Norske Meierifolks Landsforening, Oslo 1940. Med annonser. Heftet. Lett falmet.. Frynsete omslag og rift på baksiden
Kr 50,00
58113 Mine vakre planter; Håndbok, Register, navneforklaringer og ordliste
1988. 40 s. Originalbind. Illustrert.
Kr 75,00
136744
Bilde
Mine vakre planter. Perm med kort nr. 6-800 (ikke komplett)
Kr 100,00
134051 Mine vakre planter. Perm med kort. Nr. 118-781
Kr 100,00
41467 Mjøsen Skogeierforening 1959-1984
1984. 107 sider. Orig.bind.
Kr 100,00
89140 NOFO A/S Norsk Fôrkonservering 50 år 1932 - 1982
1982. 120 sider. Originalt kunstskinnbind.
Kr 80,00
110042 Nord-Østerdal Pelsdyralslag 60 år, 1933-1993
Ingen opplysninger om trykk etc. Fotografier. Orig. omslag. Pen. 33 s. + annonser.
Kr 70,00
149347
Bilde
Nordiskt lantbruk i det nya Europa. Poster. Sammanfattning
Heftet. Innhold: Jord och gödsling, Växtodling, Trädgård och grönytväxter, Växtskydd, Husdjur, m.m. 102 poster. Navn på forsiden er overstrøket
Kr 100,00
44845 Norges bondelag - Hundre år for bygd og bonde 1896-1996
Bind 1: Olav Rovde: I kamp for jamstilling 1896-1945. Bind 2: Brynjulf Gjerdåker: Bygdesamfunn i omvelting 1945-1996. Innbundet. Vareomslag. Pene. Oslo 1995. Tilsammen 960 sider.
Kr 400,00
129768 Norges Landbrukshøgskole 1859 - 1959
1959. 519 sider. Sjirtingbind. Liten sprekk og flekk på ryggen. Lomme for kart.
Kr 250,00
94863 Norges Pelsdyralslag. Jubileumsskrift 1926 - 1951
258 sider. Omslag.
Kr 100,00
26400
Bilde
Norsk Fjørfeavlslag 100 år 1884 - 1984. Utviklingen av fjørfeholdet
396 s. Innbundet.
Kr 140,00
98089 Norsk Frøforsyning A/S 50 år. 1925-1975
A. Sæther, Hamar. Illustrasjoner. Orig. kunstskinnbind m/vareomslag. Pen. 102 s.
Kr 90,00
59903 Norsk frøforsyning AS 50 år
1975. 102 s. Originalbind med vareomslag. Illustrert.
Kr 90,00
148878
Bilde
Norsk Landbruk tidsskrift diverse hefter
Tidsskrift nr. 7-9, 17, 22, og 24 1981. 4, 7-9, 11, 14-15, 17-18 og 20 1982, 1-3, 6, 8, 13-14 og 21 1983, 5, 9-10, 12-15, 19, 21 og 22 1984, 3, 5, 7, 9, 14-15, 17 og 21-22 1985, 1, 4, 6, 9-12, 14-15, 19-20 og 22 1986. Prøvenummer 1986 følger med. Hentet i butikk kr 300
Kr 400,00
<< tilbake neste >>

SØK ETTER BOK