Hadeland. Bygdenes historie I-IV. Redigert og utgitt av Hadelands bygdebokkomite med bidrag fra de 4 hadelandske bygder, Brandkasser, banker og almenninger

1932. Skinnbind. 674 + 554 + 451+784 sider. Kart i lomme i bind II og IV. De tre første bindene er slitt på ryggene og på kantene, bind IV er pent (se bildet). Bind I: Sangen til Hadeland, Hadeland i oldtiden, Fjellgrunnen på Hadeland, Kristenliv og kirkeliv på Hadeland, Hadelands glassverk m.m. Bind II: Topografisk beskrivelse av Hadeland, Jordbruk og husdyrbruk, Skogbruket, Jakt og fiske, Bergverk og industri, Skolen. UngdomsskolenHadelendinger i Amerika m.m. Bind III: Hadelands almennings historie. Bind IV: Den første bosetning og husbygging på Hadeland, Hadelands historie til 1500-tallet, Hadelands historie fra 1500-1875, Krigen på Hadeland og i nærmeste distrikter i april 1940, Til de falnes minne, Frå det daglige liv liv på Hadeland i gamle dager m.m.

Kr 1 600,00 
Bilde
Bestillingsnr165129
EmneOppland
Brukt / NyBrukt
Registrert dato05.03.2021
<< Tilbake
SØK ETTER BOK